PUNK KONSULT FINNS TILL FÖR ATT
BIDRA MED ENGAGEMANG OCH KUNSKAP
SOM SKAPAR FÖRÄNDRING.


BOLAGET DRIVS MED EN MENTALITET INSPIRERAD
AV PUNKEN OCH SKATEKULTUREN MED STOR ÖDMJUKHET
OCH ETT JÄVLAR ANAMMA.

HÅLLBARHETSFRÅGOR 

  • PROJEKT- OCH HÅLLBARHETSUTVECKLING
  • BESTÄLLARSTÖD
  • TIDIGA SKEDEN

EKONOMI

  • LÖPANDE BOKFÖRING
  • MÅNADSRAPPORTERINGAR
  • ORDNING OCH REDA

SKÖN KULTUR

  • FUCK OFF-MENTALITET
  • MÄNNISKAN I FOKUS!
  • KAFFE FINNS ALLTID, KOM OCH TA EN KOPP MED OSS!

PUNK KONSULT AB

Örebro

Vardagar 8-16 med undantag för skateväder.